Jokaisella tapahtumalla on syy ja tavoitteet

viestiä henkilökunnallenne ja palkita heitä hyvästä työstä
 viestiä asiakkaallenne ja saada aikaan kauppaa

Tel: 040 546 3388
Email: myynti@adventurehouse.fi